— NEZTRÁCÍM PŘEHLED —

 přehledně o tom, co se u nás ve sboru dělo, děje nebo připravuje

Máme k dispozici nové

MISIJNÍ OKÉNKO


Informační plátek o tom, co se u nás o prázdninách událo, ohlednutí za létem i nové výhledy našich aktivit do podzimu. 

Najdete tam toho ale víc, kromě povzbuzení i náměty k modlitbám i zamyšlení.

Určitě stojí za přečtení.

S láskou, Vaše Klára

Nová pravidelná aktivita

PONDĚLÍ S DESKOVKOU

Každé první pondělí v měsíci dvouhodinovka známých i méně známých deskových her je určena pro velké i malé hravé dobrodruhy.

Je to skvělá příležitost pozvat kamarády do sborového prostředí, navázat nové přátelské vztahy a doslova hravou formou sloužit druhým.

První setkání se koná už toto podělí, 3. října od 17 do 19 hodin. 

Jste srdečně zváni a budeme rádi, když přizvete i své hravé přátelé.

- SPOLEČNÁ CESTA -

KE ZDRAVÝM VZTAHŮM

Naše společenství budujeme na Božích principech. Následujeme příklad Ježíše Krista a toužíme nechat sebe i naše vzájemné vztahy proměňovat Duchem svatým.

Přijďte za námi na Malou Stranu 40

Neděle 10 hodin - Společná bohoslužba

Čtvrtek 18 hodin - Poutavé čtení Bible

Pátek 16 hodin - Pecka pro děti 6-15 let

Pátek 18.30 - Light Up setkání mládeže