— NEZTRÁCÍM PŘEHLED —

 přehledně o tom, co se u nás ve sboru dělo, děje nebo připravuje

POZOR ZMĚNA 

VEČER 

MODLITEB A CHVAL


Večer modliteb a chval se koná každou třetí neděli v měsíci, tentokrát ovšem uděláme výjimku. 

Protože 18. prosince se v evangelickém kostele koná od 17.30 poslední z adventních koncertů tohoto roku, náš večer modliteb a chval RUŠÍME.

Vycházíme si s našimi milými sourozenci v Kristu vstříc, nechceme si konkurovat, ale chceme spolupracovat. 

Náhradní termín Večeru modliteb a chval je ještě v jednání, pozvánka i informace přijdou včas :)

.

Děkujeme za pochopení

Ekumenická

ADVENTNÍ SETKÁNÍ


Přichází období osobního ztišení a hledání. Utečte se v mumraji dnešní doby do klidné náruče samotného Boha, do lavic místních církví a nechte se povzbudit laskavým Božím slovem.


Adventní ekumenická setkání se konají každé úterý, v 18 hodin.


29. 11 - Komunitní centrum ŘKC (Komenského 164)

6. 12 - CASD (Malá Strana 23)

13. 12 - BJB (Malá Strana 40)

20. 12 - ČCE (Malá Strana 45)


Přijďte, těšíme se na Vás!


- SPOLEČNÁ CESTA -

KE ZDRAVÝM VZTAHŮM

Naše společenství budujeme na Božích principech. Následujeme příklad Ježíše Krista a toužíme nechat sebe i naše vzájemné vztahy proměňovat Duchem svatým.

Přijďte za námi na Malou Stranu 40

Neděle 10 hodin - Společná bohoslužba

Čtvrtek 18 hodin - Poutavé čtení Bible

Pátek 16 hodin - Pecka pro děti 6-15 let

Pátek 18.30 - Light Up setkání mládeže